Commissies

De NVDO kent een aantal commissies.

Te weten,

* een commissie nascholingen
Het organiseren van kwalitatief goede en/of informerende nascholingen en bijeenkomsten welke de leden inhoudelijk en/of ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden.
nascholing@nvdierosteopathie.nl

* een klachtencommissie
Het afhandelen van eventuele geschillen en/of klachten van m.n. diereneigenaren.
klachten@nvdierosteopathie.nl

* een toetsingscommissie
Het toetsen van aspirant leden met een andere vooropleiding dan beschreven in het huishoudelijk reglement.
toetsing@nvdierosteopathie.nl

* een commissie database en research
Het bevorderen van evidence based informatie over het vakgebied en het beschikbaar stellen van relevante vakinformatie.
database@nvdierosteopathie.nl

* een PR commissie
Analyseren en creatief inspelen op de behoeften van leden en diereneigenaren. Vertalen en verwerken van informatie tussen leden, diereneigenaren en de NVDO. Communicatie via diverse media.
pr@nvdierosteopathie.nl

Wilt u zich aanmelden voor een commissie, neem dan contact op.