Commissies

Nederlandse Vereniging Dierosteopathie

De NVDO kent een aantal commissies.

Te weten,

* een commissie nascholingen
Het organiseren van kwalitatief goede en/of informerende nascholingen en bijeenkomsten welke de leden inhoudelijk en/of ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden.

* een klachtencommissie
Het afhandelen van eventuele geschillen en/of klachten van m.n. diereneigenaren.

* een toetsingscommissie
Het toetsen van aspirant leden met een andere vooropleiding dan beschreven in het huishoudelijk reglement.

* een commissie database en research
Het bevorderen van evidence based informatie over het vakgebied en het beschikbaar stellen van relevante vakinformatie.

* een PR commissie
Analyseren en creatief inspelen op de behoeften van leden en diereneigenaren. Vertalen en verwerken van informatie tussen leden, diereneigenaren en de NVDO. Communicatie via diverse media.

 

Wilt u zich aanmelden voor een commissie, neem dan contact op.